Algemene voorwaarden 2023

Artikel 1.0 Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Yoga Centrum Harmonie in jezelf en de cursist inzake de yoga lessen.

Artikel 2.0 Inschrijving/aanmelding

Inschrijven en aanmelden voor yogalessen geschiedt online via Momoyoga of voor een proefles is er ook een mogelijkheid per e-mail aan te melden.

Wanneer u via Momoyoga een les boekt gaat u tevens akkoord met de algemene voorwaarden van Yoga Centrum Harmonie in jezelf. Na het aanschaffen van de proefles(sen), strippenkaart of abonnement staat de deelnemer ingeschreven en kan lessen gaan volgen.

Bij een maandabonnement geldt dat het maandelijkse bedrag elke maand vóór of op de datum van de nieuwe periode betaald moet zijn aan Yoga Centrum Harmonie in jezelf. Dit kan contant of doormiddel van een bankoverschrijving. Opzeggen van een maandabonnement dient minimaal één maand van te voren te geschieden. Het betreft één maand van de looptijd van het maandabonnement. Dat mag schriftelijk of per e-mail.

Artikel 3.0 Verhindering

Indien u verhinderd bent om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient u Yoga Centrum Harmonie in jezelf hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. De volgende regels gelden m.b.t. afmelden:

Wanneer u ingeschreven staat voor een les dient u zich, bij verhindering waar mogelijk minimaal 6 uur van te voren af te melden. Afmelden kan online via uw Momoyoga account. Op deze manier heeft iemand anders nog kans om mee te doen indien de les vol is.

De gemiste les kan bij op tijd afmelden ingehaald worden of in geval van een strippenkaart kosteloos worden afgezegd. Indien u niet of niet op tijd afzegt, is het helaas niet mogelijk de les in te halen.

Bij tussentijdse opzegging, tijdelijke onderbreking of verzuim van de lessen door de cursist binnen een abonnement, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie van het betaalde lesgeld plaats.

Indien de yogadocente zelf verhinderd is door ziekte en niet op tijd vervanging kan regelen, kan de gemiste les uiteraard worden ingehaald op een andere dag naar keuze.

Bij verhindering voor een individuele sessie is het mogelijk tot 24 uur van te voren kosteloos te annuleren. Bij afzegging binnen 24 uur voordat de afspraak zou plaatsvinden zal de sessie in rekening gebracht worden.

Artikel 4.0 Tarieven

De betaling kan contant worden voldaan of door middel van een bankoverschrijving.

Artikel 5.0 Aansprakelijkheid

Voor de lessen geldt dat deelnemen aan de les geheel geschiedt op eigen risico van de cursist. Yoga Centrum Harmonie in jezelf kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel van de cursist en/of spullen van de cursist. Mocht Yoga Centrum Harmonie in jezelf wel aansprakelijk gesteld kunnen worden dan kan dit nooit meer zijn dan het bedrag wat de cursist betaald heeft.

Artikel 6.0 Privacyreglement

Uw privacy wordt gerespecteerd door Yoga Centrum Harmonie in jezelf.
Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld.

Artikel 7.0 Geldigheid algemene voorwaarden

De tekst van de algemene voorwaarden op Momoyoga en de website www.harmonieinjezelf.nl zijn ten alle tijden rechtsgeldig.

Artikel 8.0 rechten

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.