Het doel van Yoga

Voor mij is het eerste doel van yoga lichaam en geest tot rust brengen. Rust vinden in het dagelijks leven. Toch zeg ik liever, richt je op het proces, en niet op een einddoel. Je blijft je van moment tot moment ontwikkelen, je hele leven lang. Geniet van dit proces in plaats van te streven naar een einddoel wat steeds voor je uitschuift. Richt je op dit moment, Nu. Het leven is een spel wat je mag spelen.

Yoga gaat als je het mij vraagt zeker niet alleen om lichamelijke houdingen aannemen. We hebben een lichaam, een denkvermogen en emoties & gevoelens tot onze beschikking. We gebruiken bij yoga het lichaam om in contact te komen met onszelf. We willen al deze delen (lichaam, denken en voelen) op elkaar afstemmen, zodat hoofd en hart in harmonie samenwerken en je daardoor een gevoel van ontspanning en tevredenheid zult ervaren.

Door op je yogamat te oefenen met meditatie en lichamelijke houdingen word je je meer bewust van wat zich binnen in jou afspeelt. Je leert bijvoorbeeld je (lichamelijke) grenzen beter kennen, je word je bewuster van je (automatische) patronen en overtuigingen en niet te vergeten de omgang met je gevoelens & emoties (die we soms liever kwijt dan rijk zijn). Je leert al deze delen van jezelf vriendelijk en bewust kennen, herkennen en vooral ook erkennen, waarbij je vaak ook een andere manier van kijken/waarnemen creëert dan de automatische manier vanuit het vastzetten in het (patroon)denken.

Je zal in de lessen o.a. je (lichamelijke) grenzen onderzoeken en daarmee leren omgaan. De zachte grens die je langzaam kunt verleggen wat ervoor zorgt dat je sterker en soepeler wordt en tegelijkertijd binnen de harde grens blijven waar je jezelf forceert. Het gaat erom goed te gaan voelen wat jouw lichaam je aangeeft en daarnaar te leren luisteren. Hoe het eruit ziet, of hoe anderen het doen is compleet onbelangrijk. Het gaat om jou.

Tegelijk krijg je ook inzicht in hoe je (denk)geest reageert op bijvoorbeeld lichamelijke ongemakken, weerstand en momenten van (uiterlijke) stilte. Je doet (figuurlijk) een stap naar achteren en bekijkt wat er in jou gaande is. Hoe de denkgeest misschien wel door raast, hoe je lichaam met uitdaging te maken krijgt, hoe een bepaald gevoel soms op de voorgrond treedt. En dat vanuit mildheid naar jezelf mogen ervaren. Juist de weerstand die we vaak voelen zorgt ervoor dat we in de kramp raken en dat we bepaalde spanningen, gedachten en emoties bij ons blijven dragen.

Je leert gedachten en emoties op een andere manier te bekijken. Je leert om niet langer mee te gaan in die oneindige tornado van verhalen in je hoofd, maar je leert dit alles te aanschouwen en aan je voorbij te laten gaan. We hebben zo’n 60.000 gedachten per dag. Als we die de hele dag door serieus nemen, dan is de ontspanning en rust ver te zoeken. Ik zal je begeleiden in een proces waarin je leert dat je niet je gedachten bent, maar op een andere manier kunt kijken. Vanuit volledige rust, wat er ook voorbijkomt in die gedachtenfabriek. Je zal in stapjes meer acceptatie en een diepere rust gaan ervaren, waarbij ook weerstand langzaam kan gaan oplossen en je in dieper contact met jeZelf komt. Voorbij de lagen van het denken, emoties en het lichaam.

Je neemt je eigen ontwikkelde inzichten en wijsheid mee in het dagelijks leven zodat je in het dagelijks leven die innerlijke rust en kalmte steeds beter kunt behouden, wat er ook gebeurd, hoe druk je het ook hebt. Wat je op de yogamat leert in het klein, pas je toe in het dagelijks leven. Daar ligt de grootste uitdaging. In contact blijven met de innerlijke rust en kalmte onder je gedachten en emoties waardoor je een diepere vrede en geluk zal gaan ervaren. Thuis in jeZelf, Harmonie in jeZelf.

Yoga, Mindfulness & (Emotie)Coaching Centrum Harmonie in jezelf